KONTORMILJØER


  • Holder ditkontormiljørøgfrit
  • Tilbyder medarbejdernemulighed at ryge under
    behagelige omgivelser og uden passiv røg
  • Reducererisikoen for brand
  • Modulopbygget og transportable fritstående enheder

HOLDER DIT
KONTOR RØGFRIT


Et system med fleksible rygekabiner og loungeenheder, der holder dit kontor røgfrit og medarbejderne glade

Fleksibilitet og Design

Vi tilbyder moderne, unikt designede rygeløsninger til dit kontormiljø for at forbedre komfort for alle, øge produktiviteten og samtidig spare tid og penge. Dettevilgavne den samledesocialeogsundeatmosfære.

Cigaretter og aske opsamles i brandsikre askebægre uden at efterlade nogen lugt. Skandinavisk design med omhyggeligt udformede detaljer, sensorbaseret energibesparende teknologi og yderst stille drift gør det nemt at integrere i ethvert kontormiljø. Vi har endvidere kabine-løsninger til udendørs brug såvel som almindelige, mobile luftrensere.

TYPSIKE UDFORDRINGER
MØDT AF KONTORMILJØER


De mange udfordringer og deres effektive og brugervenlige løsninger

Udfordringer og Løsninger

Ved dårlige eller ikke-eksisterende rygeområder, opstår der oftest mange udfordringer for både passagerer og lufthavne. Disse ellers let uundgåelige udfordringer påvirker alle berørte parter negativt.

Vores fritstående rygekabiner og enheder tilrygerum tilbyder en effektiv løsning på disse udfordringer, hvilket sikrer en positiv oplevelse for både rygere og ikke-rygere.

Typiske Udfordringer

Effektive Løsninger

Udmattelse og ubehag: Almindelige ventilationssystemer kan reducere lugten af tobaksrøg, men de fjerner ikke gasser i røg eller beskytter både gæster og ansatte mod sundhedsfarerne ved passiv rygning. Utilstrækkelig ventilation medfører forkølelse, influenza, allergier samt udmattelse og ubehag. Alle disse leder til udeblivelse og mindre produktivitet.FRISK ENERGI OG PRODUKTIVITET: Ren luft reducerer sundhedsfarerne og resulterer i gladere og mere energiske medarbejdere. Dette fører til mindre fravær og højere produktivitet.
LÆNGERE PAUSER: Længere rygepauser for medarbejderne, da de er nødsaget til at gå unødvendigt langt for at ryge. Længere pauser betyder mindre tid brugt på arbejdeKORTERE PAUSER: Reducerer længden på rygepauser og øger tiden, der bruges på arbejdsopgaver.
MANGEL PÅ FÆLLESSKAB: Medarbejdere som tvinges udendørs for at ryge, bliver adskilt fra de resterende medarbejdere og arbejdspladsen, hvilket medfører dårligere fællesskab og unødvendige subkulturer.SOCIAL INTERAKTION: Med indendørs rygekabiner kan rygere let interagere med deres kollegaer som ikke-ryger. Ved strategisk placeret rygekabiner i kontorlokalet kan rygepauserne faktisk omdannes til aktiv arbejdstid.
MINDRE EFFEKTIVITET: Dårligt ventilerede områder bruger mere energi til opvarmning / afkøling. Desuden øges tiden, der bruges på afstøvning / rengøring på grund af mindre effektiv filtrering og luftcirkulation.ØGET EFFEKTIVITET: Ren luft bruger mindre varme / køleenergi, og tiden der bruges til afstøvning / rengøring reduceres betydeligt.

ET UDPLUK AF
VORES KUNDER


Have any questions?


Please feel free to contact us